Triple P oudertraining

Triple P oudertraining

Positieve vaardigheden als ouders
Cursus in samenwerking met Koraal vzw

Doelgroep

Ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar.

Inhoud

Triple P staat voor Positive Parenting Program of positief opvoeden.
 

De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit
maar af en toe stelt het gedrag van kinderen het geduld van ouders danig op de proef.

Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in de aanpak leert Triple P je om die situaties anders aan te pakken. Kleine veranderingen dus die een groot verschil kunnen maken voor jou en je gezin.

 

Met Triple P krijg je meer inzicht in hoe je gezin in elkaar zit.
Je leert door wat je zegt, denkt, voelt en doet:

- een stabiele, ondersteunende en warme omgeving te creëren voor je kinderen

- gewenst gedrag te stimuleren

- ongewenst gedrag op een positieve, consequente en besliste manier aan te pakken
- vooraf te plannen en zo mogelijk moeilijke situaties de baas te kunnen

- voor jezelf te zorgen als ouder

De ervaring heeft ons geleerd dat Triple P ouders daadwerkelijk helpt bij het aanpakken van gedragsproblemen bij hun kinderen. Het programma is gericht op het ontwikkelen van positieve relaties, vaardigheden en gedragingen. Op die manier vermijd je problemen en krijgen kinderen alle kansen om optimaal te ontwikkelen.

De begeleiders van Koraal v.z.w. geven een groepsgerichte training voor ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar.
De Triple P groepen zijn relatief klein: met de andere ouders in de groep ga je samen op weg.

Data

Zes dinsdagavonden:       VOLZET
5 sessies en wat later een afsluitende sessie.

6, 13 en 20 oktober,
10 en 17 november
en 8 december 2020.

Telkens van 19 uur tot 21 uur.

Let op!! Inschrijven per gezin, niet per persoon!

Prijs       

€ 27 per gezin, cursusmateriaal inbegrepen

Docenten

De coaches van Koraal zijn getrainde en erkende begeleiders van het Triple P-programma.