top of page
Preventie van rugklachten

Preventie van rugklachten

TOTAALVISIE OP PREVENTIE VAN RUGKLACHTEN 

Wat je moet weten om rugklachten te voorkomen

wervelkolom.jpg
Doelgroep

Iedereen die bereid is om op een actieve manier aan zijn of haar  gezondheid te werken vertrekkend vanuit de wervelkolom als centrum van alle bewegingen. Tachtig procent van de bevolking krijgt vroeg of laat te maken met rugklachten. Rugproblemen zijn zeer bepalend voor het algemeen functioneren van het lichaam . Denk maar aan een acute stijve nek of onderrug en hoe moeilijk het wordt om normaal actief te blijven. Het is een verkeerde veronderstelling dat klachten van het bewegingsapparaat vooral samenhangen met de leeftijd . Iedereen is in staat om op elk moment zelf actief zorg te dragen voor dit vernuftig systeem . 

Inhoud

“Totaalvisie op preventie van rugklachten” is een bundeling van ideeën die gegroeid zijn vanuit het systematisch onderzoeken en behandelen van patiënten met rugklachten in de loop van dertig jaar praktijk als kinesitherapeut – manueel therapeut. Vanuit de  wervelkolom, als centrum van alle bewegingen, proberen we inzicht te krijgen in het dynamisch mechanisch geheel. We maken hierbij een onderscheid in drie grote deelmassa’s : de kop , de romp en  de lenden. Continu is het lichaam op zoek naar een evenwicht tussen deze drie massa’s en de inwerking van de zwaartekracht. De mate waarin we dit evenwicht kunnen bewaren, bepaalt dan ook of een lichaam goed of minder goed functioneert. We spreken van functiestoornissen wanneer er bewegingsbeperkingen ontstaan in gewrichten. We bezitten over een zeer groot vermogen om functiestoornissen zelf te herstellen. Op het moment dat het lichaam niet meer in staat is om te corrigeren bouwen we mechanische spanningen op. Dit ervaren we vaak als spierpijnen en/of gewrichtspijnen. In deze cursus probeert de docent in de eerste les een theoretische achtergrond op te bouwen rond het mechanisch aspect van bewegen en de verschillende structuren die ermee samenhangen. In de volgende drie avonden wordt vooral praktisch gewerkt rond preventie voor de verschillende deelmassa’s. In de laatste les gaan we vooral de samenhang van de wervelkolom praktisch benaderen.

Het boek “totaalvisie op preventie van rugklachten“ wordt als handleiding voor de cursus gebruikt.

Data

4 dinsdagavonden:
1 oktober – 8 oktober – 15 oktober – 5 november 2019
telkens van 19.30u tot 21.30u

Prijs   VOLZET

€ 65 per persoon

 

Handboek aan te kopen voor € 15, tijdens de eerste cursusavond aan de docent te betalen. 

Doelstelling

Uitgangspunt van deze cursus is om mensen inzicht te brengen in het mechanisch functioneren van het lichaam. Vertrekkend vanuit de theoretische inzichten van G. Van der Bijl Sr., waarbij de wervelkolom centrum van alle bewegingen is, gaan we op zoek naar manieren om zelf actief zorg tedragen voor een optimaal evenwicht in het lichaam. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor dit geheel door er dagdagelijks “bewust“ mee om te gaan. We moeten nu beseffen dat dit de enige manier is om niet alleen “werkende“ mensen langer “actief“ te houden. In tegenstelling tot wat de meesten denken, hoeft dit helemaal niet saai of vermoeiend te zijn. De nadruk in de cursus ligt vooral op de praktische aanpak van preventie van rug- en gewrichtsklachten.

Aantal deelnemers
Docent

10 tot 12 deelnemers

Wim Peeters (°1957) is kinesitherapeut en manueel therapeut, school van Utrecht (1983). Hij is gespecialiseerd in het behandelen van functiestoornissen in het bewegingsapparaat. Hij is actief lid van de werkgroep G van de Vlaamse vereniging voor manuele therapie . Hij is auteur van het boek “Totaalvisie op de preventie van rugklachten“ ( 2013).

bottom of page