top of page
Het Pad van de Olifanten

Het Pad van de Olifanten

Ik ben goed genoeg

Ik ben goed genoeg

Waarom olifanten boeiend, inspirerend en te beschermen zijn.

Olifanten zijn een aantrekkelijke en iconische diersoort, maar weinigen kennen de fascinerende en uitzonderlijke details van hun afstamming, levenswijze en charisma. De deelnemers aan deze avond komen veel meer te weten over de dieren zelf, de culturele aspecten ervan en de mogelijke voorbeeldrol voor de mens. Tot slot wordt uitgelegd hoe beschermingsprojecten het zinvolst kunnen zijn.

Inhoud

Er wordt een antwoord gegeven op vele vragen, zoals:

 • Tot welke grote orde in het dierenrijk behoren olifanten?

 • Waar komen olifanten nu nog voor en leefden er ooit olifanten in West-Europa?

 • Welke opmerkelijke aspecten maken de anatomie en de levenswijze van olifanten uniek?

 • Hoe intelligent zijn olifanten eigenlijk?

 • Wat is er zo bijzonder aan het geheugen, het gevoelsleven en de communicatie van olifanten?

 • Waarom zijn ze – net als bijen – een keystone-soort?

 • Welke problemen bedreigen het voortbestaan van deze dieren?

 • Welke rol speelt de olifant in vele wereldgodsdiensten en waarom zijn ze een zo vaak gebruikt symbool?

 • Welke gedragingen en kenmerken van olifanten kunnen een voorbeeld zijn voor mensen?

 • Wat kan de organisatie van een olifantenkudde ons vertellen over goed (vrouwelijk) leiderschap?

 • Waarom zijn de projecten van Bring The Elephant Home voordelig voor olifanten én mensen?

Voordrachtgever

Jan Bastiaenssens is gepensioneerd leerkracht, graadcoördinator en directeur van het Sint-Michielscollege Schoten. Olifanten hebben hem altijd geboeid: de dieren zelf, hun ecologische waarde en hun cultureel belang. Hij probeert al jaren zijn steentje bij te dragen aan projecten ter bescherming van olifanten, door zijn medewerking aan stichting Bring The Elephant Home.

Hij is auteur van het boek Het Pad van de Olifanten (Uitgeverij Skribis, Gent, 2022) dat probeert aan te tonen hoe het leven en het wezen van olifanten inspirerend kan zijn voor ons als mensen.

Datum

18 oktober 2022 - van 19.30 uur tot 22 uur

Prijs    €5

Een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Het Pad van de Olifanten” is ter plaatse aan te schaffen.

Prijs € 18. De opbrengst van het boek gaat naar waardevolle projecten van Bring The Elephant Home.

bottom of page